3 thoughts on “Both lưu động, Both bán hàng rong, iMAX giải phát tối ưu.

  1. Xin chào!
    Bạn báo giá giúp mình xe này nhé, bao gồm đầy đủ kích thước và quy cách, chất liệu nhé.
    Thanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.