Gọi chính xác hơn là nội thất theo thời trang Mediterranean Revival, là 1 thời trang kiến trúc nội thất chiết trung (electic) bắt đầu xuất hiện ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19, phát triển thành phổ quát vào thập niên 20, 30. Cùng tham khảo Xe Lưu Động để biết rõ hơn về […]